Vad är koldioxidavtryck?

mars 5, 2020 Blog 0 comments 750 Hits

Nu pratar man mycket om koldioxidavtryck och koldioxidneutral energi. Men vad betyder det egentligen? En enkel förklaring är att koldioxidavtryck består av den totala mängden växthusgaser inklusive gaser som metan och kväveoxid samt koldioxid. Det vill säga de aktiviteter som alstrar koldioxid (och de andra gaserna) utgör koldioxidavtrycket. Men saken […]

Nu pratar man mycket om koldioxidavtryck och koldioxidneutral energi. Men vad betyder det egentligen? En enkel förklaring är att koldioxidavtryck består av den totala mängden växthusgaser inklusive gaser som metan och kväveoxid samt koldioxid. Det vill säga de aktiviteter som alstrar koldioxid (och de andra gaserna) utgör koldioxidavtrycket. Men saken är mer komplicerad egentligen.

Koldioxidavtryck kommer inte bara från aktiviteter man gör direkt, till exempel att köra bil. Det inkluderar den koldioxid som produceras genom kraftproduktion, produktion av livsmedel och tillverkning av kläder och andra konsumentvaror som man använder. Den totala påverkan av att tillverka ett träbord inkluderar inte bara huggning av träden och transportering av virke till ett sågverk utan också effekterna av att driva möbelfabriken, till exempel den elektricitet som behövs och verktygen som används för att tillverka bordet och så vidare. Det är därför det är mycket svårt att beräkna koldioxidavtryck eftersom så många faktorer är inblandade. I allmänhet, när människor använde termen koldioxidavtryck, gör de en grov uppskattning snarare än en precis. Ett annat problem med att beräkna koldioxidavtryck är att många varor tillverkas i en helt annan del av världen än där de köps och används. Därför är det ganska svårt att veta precis vad som ska ingå när man beräknar i koldioxidavtryck. Till exempel har Sverige som helhet ett lågt koldioxidavtryck om man bara tar hänsyn till utsläpp som händer här. Men när man beräknar utsläpp från tillverkning av varor i Asien för användning i Sverige, så är bilden mycket annorlunda ut.

Varför är det så mycket bekymmer om koldioxid just nu?

Varför är det så mycket bekymmer om koldioxid just nu?

Växthusgaser såsom koldioxid fångar solens värme och med det bidrar de till den globala uppvärmningen. Mängden koldioxiden i jordens atmosfär ökar varje år. Det var en svensk forskare, Svante Arrhenius, som i 1896 upptäckte sambandet mellan förbränning av fossila bränslen och växthuseffekten. Han observerade en ökning av koldioxidgas från förbränning och hur det leder till ökad värme. Men tyvärr förstod inte många människor vikten av hans upptäckt tills flera decennier senare.

Varför är ett lågt koldioxidavtryck viktig?

Det enda sätt att bromsa global uppvärmning med sina åtföljande väder är om människor förminska drastisk sitt utsläpp av koldioxid. Koldioxiden som skapas från mänskliga aktiviteter överstiger kraftig den som utsläpps från naturliga källor såsom vulkaner. Förbränning av fossila bränslen är för närvarande den största källan till koldioxidutsläpp.

Varför är ett lågt koldioxidavtryck viktig?
Varför är ett lågt koldioxidavtryck viktig?

Förbränning av fossila bränslen frigör stora mängder koldioxid. Det är dock inte den enda källa. Naturgas- och petroleumindustrin släpper ut metan som biprodukt. Det produceras också av deponier och som ett resultat av djurhållning. Kväveoxid kommer från köldmedier och industriella processer samt från konstgjorda gödselmedel som används i industriellt jordbruk. Även om det finns relativt små mängder metan och dikväveoxid som produceras av mänskliga aktiviteter, är dessa gaser mycket värre än koldioxid för att behålla värme. En stor del koldioxid lagras av skogar så avskogning är ett annat problem när man tänker på koldioxidavtrycket. Klorfluorkolväten är också värmehållande gaser men de har förbjudits på grund av deras destruktiva effekt på jordens ozonlager. Växthusgaserna är inte i sig dåliga. Tvärtom. Det är nödvändiga delar av atmosfären. Men proportionerna är viktiga. Och, som med så många saker, är lagom bäst.

Postat av Stellan
Dela det

© 2021 Bra Begagnat