Organiskt för bättre samhälle

mars 23, 2021 Blog 0 comments 110 Hits

Många strävar efter att leva så klimatsmart som det går. Att inhandla ekologiska råvaror ingår då alltid, då det är ett snällare sätt att odla på och ger ett mindre avtryck på miljön. Att handla organiskt kan dock vara ganska kostsamt, men med några enkla knep kan man handla organiskt […]

Många strävar efter att leva så klimatsmart som det går. Att inhandla ekologiska råvaror ingår då alltid, då det är ett snällare sätt att odla på och ger ett mindre avtryck på miljön. Att handla organiskt kan dock vara ganska kostsamt, men med några enkla knep kan man handla organiskt och ändå inte spendera alltför mycket mer. Men vad räknas då som ekologiska odlingar och hur är organiskt producerade råvaror bättre för vårt samhälle?

Finns det någon skillnad mellan organiskt och ekologiskt?

Ekologisk odling är ett samlingsnamn som innehåller flera olika typer av odlingsformer, däribland organisk och biologisk odling. Detta innebär att man odlar utan syntetisk konstgödsel och istället använder sig av en naturlig gödselform, vilket inte påverkar jorden negativt. Så organisk och biologisk mat har liknande innebörd och är någonting som man bör fokusera på att välja nästa gång man handlar. Genom att besöka lokala odlare eller matmarknader har man även chansen till att handla lite billigare, då man inte behöver betala för några mellanhänder.

För att bli certifierad odlare av ekologiska råvaror finns det dock några riktlinjer som man måste följa. Enligt märkningen KRAV ska man till exempel inte använda sig av bekämpningsmedel eller konstgödsel. Då man inte besprutar odlingen kommer skörden naturligt att bli något mindre, vilket då avspeglas i priset. Man får vad man betalar för och ekologisk odling ger även enorma hälsofördelar.

Hur påverkas jorden av hur vi odlar?

Världens alla jordbruk går hand i hand med klimatet då sättet vi framstället mat och foder på genererar i utsläpp av lustgas, koldioxid och metan som i sin tur påverkar klimatet negativt. Det är därför nödvändigt att man stöttar ekologiska jordbruk då det bidrar till mindre negativ påverkan och även är betydligt snällare mot marken.

Men majoriteten av alla odlingar är inte ens menade för människor. Utan istället odlas mat till de djur som vi föder upp. Själva köttproduktionen står för cirka 15% av de växthusgaser som släpps ut. Om man sedan plussar på den del av jordbruksdelen som sedan används inom köttproduktion, blir andelen enorm. Man kan därför göra mycket genom att välja mer vegetariska alternativ eller handla ekologiskt och närodlat kött i största möjliga mån. 

Hur strävar Sverige efter att bli mer klimatsmart?

Sverige satsar dock mycket på att förbättra utsläppen och har därför satt upp 16 olika miljökvalitetsmål, varav det största målet är att uppnå en begränsad klimatpåverkan. Naturvårdsverket och Jordbruksverket arbetar tillsammans med Sveriges regering för att minska utsläppen och öka koldioxidupptaget från marken.

Andra punkter som man fokuserar på är att förbättra djurhälsan, minska utsläpp i sjöar och vattendrag och få en ökad konkurrenskraft. Så varför fokuserar man så mycket på klimatet och hur bidrar det till ett bättre samhälle? Jordens resurser börjar att ta slut vilket påverkar hur vi lever och hur vår framtid ser ut. Det är viktigt att man satsat på nya och hållbara källor och hittar alternativa metoder som påverkar jorden mindre.  Klimatdebatten är mer levande än någonsin. Men även fast länder bidrar med sitt och tar mindre steg framåt, finns det också mycket man kan göra som konsument och som kommer att leda till ett förbättrat samhälle.

Postat av Stellan
Dela det

© 2021 Bra Begagnat