Förnybar energi

februari 11, 2019 Blog 0 comments 1067 Hits

För att minska utsläpp och klimatförändringar är det viktigt att man strävar efter att använda mer förnybar energi. Detta innebär att man skapar energi genom att använda vind, sol eller vattenkraftverk. Detta är också ett betydligt mer miljövänligt sätt att skapa energi som man sedan kan använda till landets hushåll […]

För att minska utsläpp och klimatförändringar är det viktigt att man strävar efter att använda mer förnybar energi. Detta innebär att man skapar energi genom att använda vind, sol eller vattenkraftverk. Detta är också ett betydligt mer miljövänligt sätt att skapa energi som man sedan kan använda till landets hushåll och butiker.

Man delar ofta in olika energikällor i två olika delar. Dels har man den icke förnybara energin som då inkluderar eldning av fossila bränslen samt kärnkraft för att nämna några. Den förnybara biten inkluderar då sol, vind och vattenkraft. Vilket man idag strävar efter att använda sig mer mer av. Men vad är egentligen förnybar energi och vilka fördelar har dessa energikällor?.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi är helt enkelt ett samlingsnamn på de energikällor som hela tiden förnyar sig och som inte tar slut som då till exempel fossila bränslen gör när man bränner det. Vind, sol och vattenkraft är energikällor som ständigt är där och som man kan utnyttja för att utvinna energi på ett mer miljövänligt sätt. Ur miljösynpunkt är icke förnybar energi någonting som man måste börja avveckla då den har en stor påverkan på växthuseffekten och då den gradvis stigande medeltemperaturen runt om i världen. Att satsa på förnybar energi är helt enkelt nästa steg som samtliga länder måste ta för att hjälpa jorden att kunna återhämta sig. Sverige är en av världens bästa länder när det kommer till förnybar energi. Men vi kan fortfarande göra mer och påverka andra länder att göra smartare val vad gäller valet av energikällor.

Olika förnybara energikällor

När man pratar om förnybara energikällor så syftar man oftast på vind, sol och vattenkraft. Dessa tre energikällor är de mer vanliga även fast det finns flera olika varianter och grader av dessa.

vattenkraft

Solenergi är den energi som man då utvinner från solens strålar. Med hjälp av solpaneler kan man fånga upp solstrålarna och omvandla detta till energi. Det finns två olika paneler som man kan använda sig av. Dels solpaneler som med hjälp av solen bygger upp energi som värmer upp byggnader. Sedan har man en annan typ av solceller som omvandlar kraften från solen till elektricitet.

Vindkraft är en annan form av energikälla som man ofta hittar ute på fält eller havet där vindstyrkan oftast är högre och mer frekvent. Dessa luftmassor kan ett vindkraftverk omvandla till energi. Då vindkraft är ett väldigt praktiskt, mindre kostsamt och dessutom är ett mycket effektivt sätt att omvandla vind till energi är det en energikälla som har stor potential i framtiden. Man tror att cirka 40% av framtidens energi går att utvinna med hjälp av vindkraftverk. Då det är ett mer miljövänligt val gör detta att framtiden trots allt ser ganska ljus ut sålänge man väljer att ta steget och avveckla de icke förnybara alternativen för att istället satsa på denna form av förnybar energi.

Sist men inte minst har man också vattenkraft som då använder vattenflöden som ett sätt att utvinna energi. Tack vara vattenströmmar kan man omvandla denna kraft till en mer miljövänlig energikälla och är väldigt användbart om man bor i ett område som kan dra vinning av strömmarna.

Postat av Stellan
Dela det

© 2021 Bra Begagnat